Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby informatyzacji przedsiębiorstwa METALZBYT Sp. z o. o. w postaci:
1. Zakup oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP
2. Zakup środków trwałych (Serwer, Komputer (zestawy komputerowe), Tablet, Kolektor danych + oprogramowanie).

Celem projektu jest:
1. Poprawa konkurencyjności na rynku regionalnym, krajowym raz międzynarodowym
2. Powstanie nowych miejsc pracy
3. Budowa/rozwój społeczeństwa informacyjnego
4. Wzmocnienie pozycji oraz pozytywnego wizerunku firmy na rynku
5. Wzmocnienie obecnej pozycji rynkowej oraz pozyskanie nowych klientów

Planowane efekty,
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
1. liczba pracowników wnioskodawcy objętych szkoleniami w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK ? 10 osób
2. liczba wdrożonych w ramach projektu systemów TIK dot. zarządzania przedsiębiorstwem ? 1
3. liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych – 1
4. liczba zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych ? 1
5. liczba zrealizowanych usług informatycznych ? 1

wartość projektu: 239 194.64
wkład Funduszy Europejskich: 89 030,85zł netto

Tel: 89 532 95 95, Fax: 89 533 75 10

Godziny otwarcia


 • Market
  Pn-pt: 7:00-17:00, Sob: 7:00-14:00
 • Magazyn wyrobów złącznych
  Pn-pt: 7:00-15:00
 • Magazyn wyrobów hutniczych
  Pn-pt: 7:00-15:00, Sob: 7:00-14:00
 • Centrum ogrodzeń
  Pn-pt: 7:00-15:00, Sob: 7:00-14:00

Dane kontaktowe


Metalzbyt Sp. z o.o.
ul. Stalowa 1, 10-687 Olsztyn
Tel: 89 532-95-95, Fax: 89 533-75-10
Email: sekretariat@metalzbyt.com.pl